Regels

Paris Trophy 2023 – Regels

Presentatie
Object

De “Trophée de Paris” is een internationale wedstrijd voor korte fotofilms (fotografische films) die openstaat voor amateurauteurs van over de hele wereld.
De “Trophée de Paris” staat onder het beschermheerschap van de “Fédération Photographique de France” en de “Fédération Internationale de l’Art Photographique”.
Organisatoren
De “Trophée de Paris” wordt georganiseerd door een collectief bestaande uit:
• Philippe DELAPLACE
• Michel PARET
• Jean-Paul PETIT

Jury
Een jury, bestaande uit vijf personen bekwaam in het artistieke domein, zal alle ontvangen werken bekijken. Er is geen voorselectie.

Vergaderingen per videoconferentie zullen worden georganiseerd zodat de juryleden vrijelijk hun mening kunnen uitwisselen en de definitieve prijzenlijst kunnen vaststellen.

Voor de editie 2023 is de jury samengesteld uit:
• Mevr. Carine Pinot (Frankrijk – Actrice)
• Mevr. Francesca Gernetti (Italië- Audiovisuele Producent)
• Dhr. Christian Matthys (Frankrijk – Audiovisueel directeur)
• Dhr. Andrew Gagg (Engeland – Audiovisueel Producent)
• Dhr. Philippe Delaplace (Frankrijk – Componist en audiovisueel directeur)

patronaten
De “Trophée de Paris” staat onder het beschermheerschap van:
• van de FPF onder nummer 2023/006
• van FIAP onder nummer 2023/135

onderscheidingen
• De Grand Prix gematerialiseerd door een gepersonaliseerde Parijse muntmedaille.
• FIAP-medailles (goud, zilver, brons)
• De FPF-trofee,
• 6 eervolle vermeldingen van FIAP (blauwe linten).

Schema

• Deadline voor ontvangst van werken: 15 mei 2023
• Publicatie van de winnaars: 5 juni 2023

contacten
• Website: https://tropheedeparis.fr
• Informatie: contact@tropheedeparis.fr
• Registratie: inscription@tropheedeparis.fr

Voorwaarden voor deelname
• De wedstrijd staat open voor iedereen, met uitzondering van degenen die betrokken zijn bij de organisatie, juryleden en hun familieleden.
• Registratie is beperkt tot één bewerking per auteur. Er kunnen echter twee bewerkingen per auteur worden geaccepteerd als de twee werken zijn geproduceerd door twee of meer co-auteurs.
• Wijzigingen die zijn ingevoerd in een eerdere editie van de “Trophée de Paris” worden niet geaccepteerd.
• De behandelde onderwerpen zijn gratis zolang ze geen propaganda zijn en het fatsoen niet ondermijnen.
• Het hele werk moet gebaseerd zijn op het fotografische stilstaande beeld. Het invoegen van videosequenties is toegestaan ​​als het niet overheersend is in de assemblage als geheel.
• De montages moeten worden gepresenteerd in MP4-, MPEG-, WMV-formaat.
• Als het bestand niet goed kan worden bekeken met de hardware die beschikbaar is voor de hosts, wordt de tijdlijn niet geselecteerd.
• De maximaal toegestane duur is 12 minuten.

Samenstelling van zendingen
Inzendingen moeten bevatten:
• Het foto-kortfilmbestand
• Een poster van de montage (jpeg-formaat, afmetingen 1920×1080 pixels),
• Een portret van de auteur (jpeg-formaat, afmetingen 1920×1080 pixels),
• Een identificatieblad om te downloaden van de website
• Een tekst of een presentatie van de montage in Word-vorm (ter vertaling voor de juryleden)

Postadres
Zendingen kunnen worden gedaan:
• Via internet (WeTransfer) op het volgende adres: inscription@tropheedeparis.fr
• Per post naar het volgende adres:
Objectieve afbeelding Parijs – Paris Trophy Competition – 8 rue Brillat-Savarin – F75013 PARIS

Registratiekosten
Inschrijfgelden zijn vastgesteld op:
• €15 per montage

Inschrijfgeld kan worden betaald:
• Via “Paypal” naar het adres: inscription@tropheedeparis.fr
• Per bankoverschrijving: IBAN – FR38 2004 1 000 0101 8619 2N02 079 – BIC: PSSTFRPPPAR
• Per cheque te betalen aan: Objectif Image Paris – 8 rue Brillat-Savarin – F75013 PARIS

Deadline voor ontvangst
De inschrijving is definitief geregistreerd wanneer alle elementen (montage, formulier, inschrijvingsgelden) de organisatoren bereikt hebben en in ieder geval voor 15 mei 2023

Catalogus
Een catalogus in pdf-vorm wordt naar alle deelnemers gestuurd.
Deze catalogus kan worden gedownload van de website “Trophée de Paris”.

Behoud van werken
Deelnemers aan de “Trophée de Paris” machtigen de organisatoren om hun werken te gebruiken tijdens openbare sessies of om de discipline te promoten.
De organisatoren verbinden zich ertoe de werken niet aan derden door te geven.
Tenzij anders vermeld door de auteur, zijn de organisatoren bevoegd om de werken te verspreiden op het YouTube-kanaal van de “Trophée de Paris” na de bekendmaking van de winnaars.

Verwerking van persoonsgegevens

De organisatoren verbinden zich ertoe, in het kader van de “Trophée de Paris” en in overeenstemming met de geldende wetgeving in Frankrijk en Europa, om de bescherming, vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonlijke gegevens van de deelnemers te waarborgen en hun privacy te respecteren.
Hiertoe worden de volgende doelstellingen nagestreefd door de “Trophée de Paris”:
• Organiseer een audiovisuele wedstrijd, openbare vertoningen, indien mogelijk, in aanwezigheid van de regisseurs voor een gezellige uitwisseling.
• Informeer deelnemers over deze evenementen.
De verwerkte gegevens zijn:
• Audiovisuele producties die door hun auteurs zijn ingeschreven in de “Trophée de Paris”.
• Posters van prestaties.
• De beschrijvende bladen van deze verwezenlijkingen. De afbeeldingen van de portretten van de auteurs.
• De e-mailadressen van de auteurs.
De auteurs hebben het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens die op hen betrekking hebben door contact op te nemen met: contact@tropheedeparis.fr
Auteurs kunnen zichzelf en rechtstreeks van de site “Trophée de Paris” afmelden door op het woord “uitschrijven” onderaan de publicatie te klikken.
De gegevens worden bewaard voor de duur van de “Trophée de Paris” en ten laatste
6 maanden na de beslissing van de organisatoren om er een einde aan te maken.

Deelname aan de “Trophée de Paris” impliceert aanvaarding van:
• Van deze regeling
• Dat de persoonsgegevens van de auteurs door de organisatoren worden verwerkt in overeenstemming met de nagestreefde doeleinden.

auteursrechten

Deelname aan de “Paris Trophy”
• Is onderworpen aan de naleving van de bepalingen inzake intellectuele eigendomsrechten, persoonlijke beeldrechten en het recht op eerbiediging van het privéleven.
• De gepresenteerde werken worden geacht vrij te zijn van alle artistieke of andere eigendomsrechten van derden.
• Impliceert dat de auteur, indien van toepassing, over de nodige rechten en autorisaties beschikt

Door hun deelname verbinden de auteurs zich ertoe de organisatoren te vrijwaren van elke actie die door rechthebbenden tegen hen zou kunnen worden ingesteld. De organisatoren kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld in geval van een geschil of geschil.

Documents à consulter

AV Conditions d’application et réglementation pour l’organisation d’événements audiovisuels internationaux (FIAP DOC 2013/314 )

Conditions et règlement du Patronage FIAP (FIAP DOC 018/2017 )

Sanctions pour violation des règlements FIAP et de la « liste rouge » (FIAP DOC 033/2021)