Regels

Paris Trophy 2022 – Regels

Presentatie

Object
De “Trophée de Paris” is een internationale wedstrijd voor korte fotofilms en een bijeenkomst van audiovisuele liefhebbers, open voor amateurauteurs van over de hele wereld.
De “Trophée de Paris” staat onder het beschermheerschap van de “Fédération Photographique de France” en de “Fédération Internationale de l’Art Photographique”.

organisatoren

De “Trophée de Paris” wordt georganiseerd door een collectief bestaande uit:

Philippe DELAPLACE
Michel PARET
Jean-Paul PETIT

Jury

Een jury, bestaande uit vijf personen die bekwaam zijn op artistiek gebied, zal alle ontvangen werken bekijken. Er vindt geen voorselectie plaats.

Iedereen zal gevraagd worden om elke productie te beoordelen op de volgende 4 criteria: impact van het onderwerp – constructie & montage – keuze van beelden – sound design.

Vergaderingen per videoconferentie zullen worden georganiseerd zodat de juryleden vrijelijk hun mening kunnen uitwisselen, zodat elk zijn eigen classificatie vaststelt. De definitieve prijzenlijst wordt vastgesteld door de ranglijst van elk van de juryleden op te tellen. De jury kent 15 prijzen toe, verdeeld per categorie.

Voor de editie 2022 bestaat de jury uit:

Mme Ursula Diebold (Frankrijk – Audiovisueel Directeur)
Lorenzo de Francesco (Italië – Directeur audiovisuele diensten van FIAP)
Hervé Séguret, (Frankrijk – Organisator van Fotocourts en audiovisueel directeur)
Martin Fry (Groot-Brittannië – Audiovisueel Directeur)
Philippe Delaplace (Frankrijk – Audiovisueel componist en regisseur)

patronaat

De “Trophée de Paris” staat onder het beschermheerschap van:

van de FPF onder nummer 2022/09
van FIAP onder nummer 2022/238

onderscheidingen

Een gepersonaliseerde medaille van de Parijse munteenheid die de “Trophée de Paris” kenmerkt, beloont de winnaar van de hoofdprijs.
De FIAP-medailles (Goud, Zilver, Brons), de FPF-trofee en de eervolle vermeldingen van de FIAP worden uitgereikt aan de andere laureaten in volgorde van de prijzenlijst.
De eventuele winst die voortvloeit uit de som van de registratierechten verminderd met de organisatiekosten, wordt verdeeld onder de auteurs die bovenaan de hitlijsten komen te staan.

Contacten – Let op: de correspondentie- en postadressen zijn gewijzigd !

Website : https://tropheedeparis.fr
Per e-mail om informatie te verkrijgen : contact@tropheedeparis.fr
Per e-mail om te registreren : inscription@tropheedeparis.fr

De competitie

Voorwaarden voor deelname

De wedstrijd staat open voor iedereen, behalve degenen die betrokken zijn bij de organisatie, juryleden en hun gezinsleden.
Registratie is beperkt tot één bewerking per auteur. Er kunnen echter twee montages per auteur worden toegelaten als de twee werken door twee of meer co-auteurs zijn geproduceerd.
Samenstellingen die zijn ingeschreven voor een eerdere editie van de “Trophée de Paris” worden niet geaccepteerd.
De behandelde onderwerpen zijn vrij zolang ze geen propaganda zijn en geen inbreuk maken op het fatsoen.
Het hele werk moet gebaseerd zijn op het fotografische stilstaande beeld, maar het invoegen van videosequenties is toegestaan ​​als dit niet de overhand heeft in de hele montage.
De bewerkingen moeten worden gepresenteerd in MP4-, MPEG-, WMV-formaat of, als dat niet lukt, in de vorm van een zelfuitvoerend bestand.
Als het bestand niet goed kan worden bekeken met het materiaal dat beschikbaar is voor de organisatoren, wordt de tijdlijn niet geselecteerd.
De maximaal toegestane tijd is 12 minuten.

Samenstelling van zendingen

De zendingen moeten bevatten:

Het montagebestand,
Een montageposter (jpeg-formaat, afmetingen 1920 × 1080 pixels),
Een portret van de auteur (jpeg-formaat, afmetingen 1920 × 1080 pixels),
Een identificatieblad om te downloaden van de website
Niet-Franstalige werken moeten vergezeld gaan van een samenvatting in het Frans.

Verzendingsadres

Zendingen kunnen worden gedaan:

Via internet (WeTransfer) op het volgende adres: inscription@tropheedeparis.fr
Per post naar het volgende adres:
Objectif Image Paris – Paris Trophy Competition – 8 rue Brillat-Savarin – F75013 PARIS

Registratiekosten

De inschrijvingsgelden zijn vastgesteld op:

15 € per montage

Inschrijfgeld kan worden betaald:

Door “Paypal” op het adres : inscription@tropheedeparis.fr
Per bankoverschrijving : IBAN – FR38 2004 1 000 0101 8619 2N02 079 – BIC: PSSTFRPPPAR

Deadline voor ontvangst

De inschrijving is definitief geregistreerd wanneer alle elementen (montage, dossier, inschrijvingsgelden) de organisatoren bereikt hebben en in ieder geval vóór 30 april 2022.

Catalogus

Een catalogus in pdf-vorm wordt naar alle deelnemers gestuurd.
Deze catalogus kan worden gedownload van de website “Trophée de Paris”.

Conservering van werken

De deelnemers aan de “Trophée de Paris” autoriseren de organisatie

auteurs om hun werken te gebruiken tijdens openbare sessies of ter promotie van het vakgebied.

De organisatoren verbinden zich ertoe de werken niet aan derden door te geven.

Tenzij anders vermeld door de auteur, zijn de organisatoren gemachtigd om de werken uit te zenden op het YouTube-kanaal van de “Trophée de Paris” gedurende 6 maanden na de bekendmaking van de prijslijst.

Het festival “Trophée de Paris”
(afhankelijk van bekende hygiënische omstandigheden)

Datum en plaats

Op zaterdag 28 mei 2022 wordt een dag van vertoningen en discussies georganiseerd.

Afhankelijk van de materiële en hygiënische omstandigheden kan de vertoningsdag face-to-face worden georganiseerd op een locatie die te zijner tijd wordt aangegeven, of via videoconferentie via internet.

Programma

Projectie op groot scherm van een selectie van ontvangen werken, al dan niet van de auteur. De volgorde van de vertoningen wordt bepaald door de organisatoren.
Proclamatie van de winnaars
Momenten van discussie tussen deelnemers.
De aanwezigheid van de auteurs is uiteraard gewenst!

Verwerking van persoonsgegevens

De organisatoren verbinden zich ertoe, in het kader van de “Trophée de Paris” en in overeenstemming met de wetgeving die van kracht is in Frankrijk en in Europa, om de bescherming, vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonlijke gegevens van de deelnemers te waarborgen en hun privacy te respecteren .

Hiertoe worden de volgende doelstellingen nagestreefd door de “Trophée de Paris”:

Organiseer een audiovisuele wedstrijd, openbare vertoningen (of per videoconferentie), indien mogelijk in aanwezigheid van de regisseurs voor een vriendschappelijke uitwisseling.
Informeer deelnemers over deze evenementen.

De verwerkte gegevens zijn:

Audiovisuele producties die door hun auteurs zijn geregistreerd voor de “Trophée de Paris”.
De posters van prestaties.
De beschrijvende bladen van deze prestaties. De afbeeldingen van de portretten van de auteurs.
De e-mailadressen van de auteurs.

Auteurs hebben het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens die op hen betrekking hebben door contact op te nemen met: contact@tropheedeparis.fr

Auteurs kunnen zichzelf en rechtstreeks afmelden op de “Trophée de Paris”-site door op de vermelding “uitschrijven” onderaan de publicatie te klikken.

De gegevens worden bewaard voor de duur van de “Trophée de Paris” en ten laatste
6 maanden na de beslissing van de organisatoren om er een einde aan te maken.

Deelname aan de “Trophée de Paris” impliceert aanvaarding:

Van deze voorschriften
Dat de persoonsgegevens van de auteurs door de organisatoren worden verwerkt in overeenstemming met de nagestreefde doeleinden.

auteursrechten

Deelname aan de “Trophée de Paris”

Is onderworpen aan de naleving van de bepalingen van het intellectuele eigendomsrecht, rechten op het imago van individuen en het recht op respect voor het privéleven.
De gepresenteerde werken worden geacht vrij te zijn van alle artistieke of andere eigendomsrechten die mogelijk in het bezit zijn van derden.
Gaat ervan uit dat de auteur, indien van toepassing, over de nodige rechten en autorisaties beschikt

Door hun deelname verbinden de auteurs zich ertoe de organisatoren te vrijwaren tegen elke actie die tegen hen zou worden ondernomen door mogelijke rechthebbenden. De organisatoren kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld in geval van een geschil of geschil.

Documents à consulter

AV Conditions d’application et réglementation pour l’organisation d’événements audiovisuels internationaux (FIAP DOC 2013/314 )

Conditions et règlement du Patronage FIAP (FIAP DOC 018/2017 )

Sanctions pour violation des règlements FIAP et de la « liste rouge » (FIAP DOC 033/2021)