kalender

Competitie

  • Uiterste datum voor de ontvangst van de werken : 30 april 2022

Het «Trophée de Paris» Festival

Datum en plaats

OP zaterdag 28 mei 2022 wordt EEN screening- en discussiedag gehouden.

Programma

  • projectie van een groot deel van de ontvangen werken,
  • Proclamatie van de lijst
  • Het publiek en de auteurs krijgen het woord